Formuła 2023 i Formuła 2015 - to dwa systemy maturalne, które będą stosowane w 2024 roku. Tegoroczni absolwenci szkół ponadpodstawowych będą zdawali swój egzamin dojrzałości w jednej z tych formuł. Różnią się one głównie zakresem wymagań egzaminacyjnych wobec zdających.

Egzamin dojrzałości w Formule 2015 nazywany jest "starą maturą", a ten w Formule 2023 - "nową maturą". Oto różnice pomiędzy Formułą 2015 a Formułą 2023.

Formuła 2023. Kto do niej przystąpi?

W 2024 r. matura będzie przeprowadzana w dwóch formułach - w tzw. Formule 2023 oraz w Formule 2015.

Do egzaminu maturalnego w "Formule 2023" przystąpi zdecydowana większość maturzystów, w tym m.in.:

 • absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po raz pierwszy lub kolejny);
 • absolwenci 5-letniego technikum (po raz pierwszy);
 • absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej (po raz pierwszy);
 • osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych (po raz pierwszy);
 • absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich (z wyjątkami; po raz pierwszy lub kolejny) oraz absolwenci oddziałów międzynarodowych, posiadający dyplom IB (po raz pierwszy).

Formuła 2015. Kto do niej przystąpi?

Z kolei do egzaminu maturalnego w "Formule 2015" przystąpią m.in.:

 • absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, tj. 3-letniego liceum ogólnokształcącego, szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego;
 • absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum (po raz pierwszy lub kolejny);
 • osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Formuła 2023. Liczba zdających

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE), w przypadku Formuły 2023 do egzaminu dojrzałości podejdzie 263 tys. absolwentów, którzy przystąpią do ok. 527 900 egzaminów w części ustnej i około 1 301 200 w części pisemnej.

W tej Formule z maturą zmierzy się również m.in. 268 obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny - przystąpią oni do ok. 550 egzaminów w części ustnej i ok. 1 300 w części pisemnej.

Formuła 2015. Liczba zdających

Jeśli chodzi o Formułę 2015, to zostanie przeprowadzonych w jej ramach ok. 27 400 egzaminów ustnych i ok. 76 000 pisemnych. Spośród obywateli Ukrainy w tej Formule do matury ma podejść 7 osób, które przystąpią do 15 egzaminów w części ustnej oraz ok. 35 egzaminów w części pisemnej.

Ogółem w 2024 r. przeprowadzonych zostanie ok. 556 885 egzaminów w części ustnej oraz ok. 1 405 725 egzaminów w części pisemnej.

Formuła 2023 i 2015. Czas trwania matur

Oto poszczególne czasy trwania egzaminu maturalne podane przez CKE:

 • język polski na poziomie podstawowym. Formuła 2023 - 240 minut; Formuła 2015 - 170 minut; 
 • język polski na poziomie rozszerzonym. Formuła 2023 - 210 minut; Formuła 2015 - 180 minut;
 • matematyka na poziomie podstawowym. Formuła 2023 - 180 minut; Formuła 2015 - 170 minut; 
 • języki mniejszości narodowych na poziomie podstawowym. Formuła 2023 - 210 minut; Formuła 2015 - 170 minut;
 • języki mniejszości narodowych (a także j. kaszubski i łemkowski) na poziomie rozszerzonym. Formuła 2023 - 210 minut; Formuła 2015 - 180 minut;

Jak długo będzie obowiązywała Formuła 2015?

Formuła 2015 będzie stopniowo wygaszana w kolejnych latach. Jak przypomina Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, zdawanie matury w Formule 2015 zakończy się do 2029 roku. Oto harmonogram wygaszania Formuły 2015:

 • absolwenci 3-letniego liceum ogólnokształcącego - po raz pierwszy lub po raz kolejny. Egzamin w Formule 2015 będzie dla tej grupy przeprowadzany do roku 2027 włącznie; od roku 2028 - będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu w Formule 2023;
 • absolwenci szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego - po raz pierwszy lub po raz kolejny. Formuła 2015 - do roku 2027 włącznie; od roku 2028 - będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu w Formule 2023;
 • absolwenci liceum uzupełniającego albo liceum profilowanego - po raz pierwszy lub po raz kolejny. Formuła 2015 - do roku 2027 włącznie; od roku 2028 - będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu w Formule 2023;
 • absolwenci 4-letniego technikum - po raz pierwszy lub po raz kolejny. Formuła 2015 - do roku 2028 włącznie; od roku 2029 - będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu w Formule 2023;
 • absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci gimnazjum - po raz pierwszy lub po raz kolejny. Formuła 2015 - do roku 2029 włącznie; od roku 2030 - będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu w Formule 2023;
 • absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019-2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości - po raz kolejny
 • absolwenci technikum uzupełniającego dla młodzieży - po raz pierwszy lub po raz kolejny. Formuła 2015 - do roku 2028 włącznie; od roku 2029 - będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu w Formule 2023;
 • zdający, którzy uzyskali świadectwo ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych. Formuła 2015 - do roku 2027 włącznie; od roku 2028 - będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu w Formule 2023;
 • zdający, którzy ukończyli szkołę za granicą, ale uzyskane świadectwo nie uprawnia ich do podjęcia studiów wyższych w Polsce, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005-2022. Formuła 2015 - do roku 2027 włącznie; od roku 2028 - będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu w Formule 2023).

Matura 2024. Najważniejsze terminy

Matura 2024 rozpocznie się 7 maja i potrwa do 25 maja. Część pisemną zaplanowano na dni 7-24 maja, a część ustną - 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja), a także 20-25 maja. Matury pisemne są przeprowadzane w dwóch porach, porannej od godziny 9:00 oraz popołudniowej od godziny 14:00. 

 • 26 kwietnia 2024 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 7 do 24 maja 2024 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 11 do 25 maja 2024 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 3 do 17 czerwca 2024 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 9 lipca 2024 r. - ogłoszenie wyników
 • od 20 do 21 sierpnia 2024 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 10 września 2024 r. - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

Szczegółowy harmonogram znajdziecie TUTAJ.

Matura 2024. Kiedy wyniki?

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) informuje, że świadectwa, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 9 lipca 2024 roku.

"Tego samego dnia (9 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego" - podaje CKE.

Wyniki matur 2024 zostaną opublikowane online w systemie ZIU we wtorek 9 lipca 2024 roku o godzinie 8:30.

Informacje o maturze w specjalnym raporcie RMF FM

Najważniejsze informacje dotyczące matury 2024 znajdziecie w naszym specjalnym raporcie na stronie RMF24.

Możecie tam znaleźć m.in. przykładowe zadania maturalne wraz z rozwiązaniami.