Matury Anno Domini 2024 rozpoczną się 7 maja. W tym roku egzamin dojrzałości będzie przeprowadzany w dwóch formułach, a wyniki poznamy w lipcu. W tym artykule znajdziecie najważniejsze informacje o tegorocznym egzaminie maturalnym.

Matura 2024. Najważniejsze terminy

Matura 2024 rozpocznie się 7 maja i potrwa do 25 maja. Część pisemną zaplanowano na dni 7-24 maja, a część ustną - 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja), a także 20-25 maja. Matury pisemne są przeprowadzane w dwóch porach, porannej od godziny 9:00 oraz popołudniowej od godziny 14:00. 

 • 26 kwietnia 2024 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 7 do 24 maja 2024 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 11 do 25 maja 2024 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 3 do 17 czerwca 2024 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 9 lipca 2024 r. - ogłoszenie wyników
 • od 20 do 21 sierpnia 2024 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 10 września 2024 r. - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

Szczegółowy harmonogram znajdziecie TUTAJ.

Matura 2024. Dwie formuły. Kto może do nich przystąpić?

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, w 2024 r. matura będzie przeprowadzany w dwóch formułach - w tzw. Formule 2023 oraz w Formule 2015.

Do egzaminu maturalnego w "Formule 2023" przystąpi zdecydowana większość maturzystów, w tym m.in.:

 • absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po raz pierwszy lub kolejny);
 • absolwenci 5-letniego technikum (po raz pierwszy);
 • absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej (po raz pierwszy);
 • osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych (po raz pierwszy);
 • absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich (z wyjątkami; po raz pierwszy lub kolejny) oraz absolwenci oddziałów międzynarodowych, posiadający dyplom IB (po raz pierwszy).

Z kolei do egzaminu maturalnego w "Formule 2015" przystąpią m.in.:

 • absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, tj. 3-letniego liceum ogólnokształcącego, szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego;
 • absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum (po raz pierwszy lub kolejny);
 • osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Matura 2024. Formuła 2015 i 2023. Liczby zdających

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE), w przypadku Formuły 2023 do egzaminu dojrzałości podejdzie 263 tys. absolwentów, którzy przystąpią do ok. 527 900 egzaminów w części ustnej i około 1 301 200 w części pisemnej.

W tej Formule z maturą zmierzy się również m.in. 268 obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny - przystąpią oni do ok. 550 egzaminów w części ustnej i ok. 1 300 w części pisemnej.

Jeśli chodzi o Formułę 2015, to zostanie przeprowadzonych w jej ramach ok. 27 400 egzaminów ustnych i ok. 76 000 pisemnych. Spośród obywateli Ukrainy w tej Formule do matury ma podejść 7 osób, które przystąpią do 15 egzaminów w części ustnej oraz ok. 35 egzaminów w części pisemnej.

Ogółem w 2024 r. przeprowadzonych zostanie ok. 556 885 egzaminów w części ustnej oraz ok. 1 405 725 egzaminów w części pisemnej.

Jak długo trwa matura?

Oto poszczególne czasy trwania egzaminu maturalne podane przez CKE:

 • język polski na poziomie podstawowym. Formuła 2023 - 240 minut; Formuła 2015 - 170 minut; 
 • język polski na poziomie rozszerzonym. Formuła 2023 - 210 minut; Formuła 2015 - 180 minut;
 • matematyka na poziomie podstawowym. Formuła 2023 - 180 minut; Formuła 2015 - 170 minut; 
 • języki mniejszości narodowych na poziomie podstawowym. Formuła 2023 - 210 minut; Formuła 2015 - 170 minut;
 • języki mniejszości narodowych (a także j. kaszubski i łemkowski) na poziomie rozszerzonym. Formuła 2023 - 210 minut; Formuła 2015 - 180 minut;

Które przedmioty są obowiązkowe na maturze?

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2024 r., zdaje obowiązkowo - w części ustnej - egzaminy (dla których nie określa się poziomu) z następujących przedmiotów:

a) język polski;

b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego albo włoskiego;

c) język mniejszości narodowej, jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego;

2) w części pisemnej - egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

a) język polski;

b) matematyka;

c) język obcy nowożytny;

d) język mniejszości narodowej, jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego.

Aby w 2024 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent musi obowiązkowo przystąpić również do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo - w przypadku języka obcego nowożytnego - na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym (z zastrzeżeniem opisanym poniżej). Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

1) biologia;

2) chemia;

3) filozofia;

4) fizyka;

5) geografia;

6) historia;

7) historia muzyki;

8) historia sztuki;

9) informatyka;

10) język łaciński i kultura antyczna;

11) język mniejszości etnicznej (język łemkowski);

12) język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, czeski, hebrajski, litewski, niemiecki, ukraiński);

13) język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski);

14) język polski;

15) język regionalny (język kaszubski);

16) matematyka;

17) wiedza o społeczeństwie.

Zastrzeżenie, o którym mowa - jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, dotyczy następującego zapisu: "W 2024 r. absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego, który przystępuje do egzaminu maturalnego w Formule 2023, obowiązkowo przystępuje do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego".

Poziom rozszerzony na maturze. Które przedmioty wybrali uczniowie?

Oto najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym w Formule 2023:

 • język angielski - 183 688 osób (tj. 69,8 proc. absolwentów);
 • matematyka - 72 614 osób (tj. 27,6 proc.);
 • geografia - 61 788 osób (tj. 23,5 proc.);
 • język polski - 52 751 osób (tj. 20,1 proc.);
 • biologia - 43 476 osób (tj. 16,5 proc.);
 • chemia - 21 485 osób (tj. 8,2 proc.);
 • wiedza o społeczeństwie - 16 010 osób (tj. 6,1 proc.);
 • historia - 15 533 osoby (tj. 5,9 proc.);
 • fizyka - 15 474 osoby (tj. 5,9 proc.);
 • informatyka - 9 568 osób (tj. 3,6 proc.).

Matura 2024. Kiedy wyniki?

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) informuje, że świadectwa, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 9 lipca 2024 roku.

"Tego samego dnia (9 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego" - podaje CKE.

Wyniki matur 2024 zostaną opublikowane online w systemie ZIU we wtorek 9 lipca 2024 roku o godzinie 8:30.

Informacje o maturze w specjalnym raporcie RMF FM

Najważniejsze informacje dotyczące matury 2024 znajdziecie w naszym specjalnym raporcie na stronie RMF24.

Możecie tam znaleźć m.in. przykładowe zadania maturalne wraz z rozwiązaniami.