Matura 2024 coraz bliżej. Egzaminy rozpoczną się 7 maja i potrwają do 25 maja. Sprawdziliśmy, jakie najchętniej przedmioty dodatkowe wybierali uczniowie. To ma znaczenie podczas rekrutacji na studia.W tym roku sesja egzaminów pisemnych rozpocznie się 7 maja i potrwa do 24 maja, a ustnych 11 maja i potrwa do 25 maja.Matury pisemne są przeprowadzane w dwóch porach, porannej od godziny 9:00 oraz popołudniowej od godziny 14:00. 

Które przedmioty są obowiązkowe na maturze?

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2024 r., zdaje obowiązkowo - w części ustnej - egzaminy (dla których nie określa się poziomu) z następujących przedmiotów

 • język polski;
 • język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego albo włoskiego; język mniejszości narodowej, jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego;

W części pisemnej absolwent zdaje egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: 

 • język polski;
 •  matematyka;
 •  język obcy nowożytny;
 •  język mniejszości narodowej, jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego.


Aby w 2024 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent musi obowiązkowo przystąpić również do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo - w przypadku języka obcego nowożytnego - na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Najpopularniejsze przedmioty dodatkowe na tegorocznej maturze

W czasie rekrutacji na studia ważne jest to, jakie rozszerzenia uczniowie najchętniej wybierali na maturze. CKE opublikowała listę tych przedmiotów. 

Tegoroczni maturzyści najchętniej wybierali egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym takich jak:

 • język angielski PR – 183 688 osób (tj. 69,8% absolwentów 2024 r.)
 • matematyka PR – 72 614 osób (tj. 27,6% absolwentów 2024 r.)
 • geografia PR – 61 788 osób (tj. 23,5% absolwentów 2024 r.)
 • język polski PR – 52 751 osób (tj. 20,1% absolwentów 2024 r.)
 • biologia PR – 43 476 osób (tj. 16,5% absolwentów 2024 r.)
 • chemia PR – 21 485 osób (tj. 8,2% absolwentów 2024 r.)
 • wiedza o społeczeństwie PR – 16 010 osób (tj. 6,1% absolwentów 2024 r.)
 • historia PR – 15 533 osoby (tj. 5,9% absolwentów 2024 r.)
 • fizyka PR – 15 474 osoby (tj. 5,9% absolwentów 2024 r.)
 • informatyka PR – 9 568 osób (tj. 3,6% absolwentów 2024 r.).

Matura 2024. Kiedy wyniki?

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) informuje, że świadectwa, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 9 lipca 2024 roku.

"Tego samego dnia (9 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego" - podaje CKE.

Wyniki matur 2024 zostaną opublikowane online w systemie ZIU we wtorek 9 lipca 2024 roku o godzinie 8:30.

Informacje o maturze w specjalnym raporcie RMF FM

Najważniejsze informacje dotyczące matury 2024 znajdziecie w naszym specjalnym raporcie na stronie RMF24. Możecie tam zobaczyć m.in. przykładowe zadania maturalne wraz z rozwiązaniami.

Podobnie jak ubiegłych latach także i w tym roku  na naszej stronie RMF24.PL tuż po zakończeniu tegorocznych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego - będziemy mieć dla was rozwiązania. Warto więc tutaj zajrzeć, bo od razu będzie wiadomo, jak wam poszedł test.