Uczniowie VIII klas szkół podstawowych wczoraj dowiedzieli się, jak poszedł im egzamin. Wynik ten nie ma wpływu na ukończenie podstawówki. Jest jednak bardzo istotny przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin ósmoklasisty. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Wczoraj Centralna Komisja Edukacyjna podała wyniki egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie z języka polskiego uzyskali średnio 66 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki - 53 proc. 

Ósmoklasiści musieli napisać też egzamin z języka obcego. Najczęściej wybieranym językiem obcym był angielski (wybrało go 97,9 proc.), na drugim miejscu niemiecki. Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego to 66 proc. punktów, z niemieckiego - 53 proc., z rosyjskiego - 68 proc., z francuskiego - 82 proc., z hiszpańskiego - 69 proc. i z włoskiego - 69 proc.

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

6 lipca do szkół podstawowych trafią oficjalne zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Uczeń lub jego rodzic powinien je odebrać osobiście z placówki. Oryginał jest bowiem niezbędny podczas rekrutacji - gdy szkoła ogłosi bowiem listę zakwalifikowanych kandydatów, uczeń musi potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej placówce. 

Musi przekazać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Listy przyjętych do szkoły w połowie lipca

Szkoły podają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w połowie lipca. Dokładny termin uzależniony jest od województwa. 

Potem pozostanie już tylko kilka dni, kiedy kandydat będzie musiał potwierdzić chęć przyjęcia do danej placówki. Musi w tym czasie dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty. Jeśli zakwalifikowano go do szkoły z kształceniem zawodowym, wymagającej zaświadczenia lekarskiego, musi dostarczyć i ten dokument.

Wyniki rekrutacji

województwotermin
dolnośląskie18 lipca
kujawsko-pomorskie18 lipca
lubelskie18 lipca
lubuskie17 lipca
łódzkie14 lipca
małopolskie19 lipca
mazowieckie21 lipca
opolskie17 lipca
podkarpackiedo 17 lipca
podlaskie18 lipca
pomorskie19 lipca
śląskie18 lipca
świętokrzyskie20 lipca
warmińsko-mazurskie14 lipca
wielkopolskie17 lipca
zachodniopomorskie17 lipca

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

województwotermin
dolnośląskie19-28 lipca
kujawsko-pomorskiedo 21 lipca
lubelskie18-21 lipca
lubuskie17-20 lipca
łódzkie14-20 lipca (do godz. 12.00)
małopolskie19-26 lipca
mazowieckie21-26 lipca
opolskie17-21 lipca
podkarpackie17-21 lipca
podlaskiedo 21 lipca
pomorskie20-26 lipca
śląskie18-25 lipca
świętokrzyskie21-27 lipca
warmińsko-mazurskie23 czerwca-20 lipca
wielkopolskie17-21 lipca
zachodniopomorskie17-21 lipca (do godz. 10.00)

Podanie przez szkoły list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

województwotermin
dolnośląskie31 lipca
kujawsko-pomorskie24 lipca
lubelskie24 lipca
lubuskie21 lipca
łódzkie21 lipca
małopolskie27 lipca
mazowieckie27 lipca
opolskie24 lipca
podkarpackie24 lipca
podlaskie24 lipca
pomorskie27 lipca
śląskie26 lipca
świętokrzyskie28 lipca
warmińsko-mazurskie21 lipca
wielkopolskie24 lipca
zachodniopomorskie21 lipca

Rekrutacja uzupełniająca

Niepowodzenie w pierwszym etapie naboru nie przekreśla jeszcze szans na dostanie się do wymarzonej szkoły. Na przełomie lipca i sierpnia, w zależności od województwa, odbędzie się rekrutacja uzupełniająca

Na początku drugiego miesiąca wakacji szkoły ponadpodstawowe ponowie wskażą listę kandydatów zakwalifikowanych do nauki w placówce. Ci znów mają kilka dni na dostarczenie wymaganych dokumentów. W połowie sierpnia szkoły ostatecznie potwierdzą listę swoich nowych uczniów.

Składanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej

województwotermin
dolnośląskie1-3 sierpnia
kujawsko-pomorskie24 lipca-31 lipca
lubelskie24-31 lipca
lubuskie1-4 sierpnia
łódzkie21-26 lipca (do godz. 12.00)
małopolskie28 lipca-4 sierpnia, 28-31 lipca dla zdających egzaminy
mazowieckie31 lipca-2 sierpnia
opolskie26-31 lipca
podkarpackie25-28 lipca (25-26 lipca dla zdających egzaminy)
podlaskie25-28 lipca
pomorskie1-3 sierpnia
śląskie27 lipca-1 sierpnia
świętokrzyskie31 lipca-3 sierpnia
warmińsko-mazurskie24 lipca-3 sierpnia, 24-28 lipca dla zdających egzaminy
wielkopolskie25-28 lipca, 25-26 lipca dla zdających egzaminy
zachodniopomorskie24-28 lipca, 24-25 lipca dla zdających egzaminy

Wyniki rekrutacji uzupełniającej

województwotermin
dolnośląskie9 sierpnia
kujawsko-pomorskie8 sierpnia
lubelskie8 sierpnia
lubuskie14 sierpnia
łódzkie1 sierpnia
małopolskie14 sierpnia
mazowieckie9 sierpnia
opolskiedo 11 sierpnia
podkarpackiedo 3 sierpnia
podlaskie8 sierpnia
pomorskie11 sierpnia
śląskie8 sierpnia
świętokrzyskie11 sierpnia
warmińsko-mazurskie11 sierpnia
wielkopolskie3 sierpnia
zachodniopomorskie3 sierpnia

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w ramach rekrutacji uzupełniającej

województwo termin
dolnośląskie18 sierpnia
kujawsko-pomorskie11 sierpnia
lubelskie14 sierpnia
lubuskie21 sierpnia
łódzkie7 sierpnia
małopolskie22 sierpnia
mazowieckie11 sierpnia
opolskie18 sierpnia
podkarpackie11 sierpnia
podlaskie14 sierpnia
pomorskie18 sierpnia
śląskie16 sierpnia
świętokrzyskie24 sierpnia
warmińsko-mazurskie18 sierpnia
wielkopolskie11 sierpnia
zachodniopomorskie9 sierpnia

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w rekrutacji uzupełniającej

województwotermin
dolnośląskie10-17 sierpnia
kujawsko-pomorskiedo 10 sierpnia
lubelskie8-11 sierpnia
lubuskie12-18 sierpnia
łódzkie1-4 sierpnia (do godz. 12.00)
małopolskie14-21 sierpnia
mazowieckie9-10 sierpnia
opolskie11-16 sierpnia
podkarpackie3-10 sierpnia
podlaskiedo 11 sierpnia
pomorskie14-17 sierpnia
śląskie8-14 sierpnia
świętokrzyskie16-23 sierpnia
warmińsko-mazurskiedo 17 sierpnia
wielkopolskie3-10 sierpnia
zachodniopomorskie3-9 sierpnia (do godz. 10.00)

Odwołanie od wyników egzaminu ósmoklasisty?

Warto pamiętać, że od egzaminu ósmoklasisty można się odwołać. Uczniowie i rodzice mają prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Wcześniej należy jednak złożyć wniosek do dyrektora odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej: pocztą lub elektronicznie. Termin wglądu ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej - w porozumieniu z rodzicami.

Trzeba zaznaczyć, że w wielu przypadkach procedura może się zakończyć dopiero po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych. Ewentualna zmiana wyników egzaminu może więc mieć znaczenie przy rekrutacji uzupełniającej.

O tym, jak się odwołać, piszemy w osobnym artykule.