Od egzaminu ósmoklasisty można się odwołać. By to zrobić, należy skierować wniosek do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Dziś uczniowie poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty. Są one brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły średniej. Jeśli nie są satysfakcjonujące - można się odwołać. 

Warto też wiedzieć, że uczniowie i rodzice mają prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Wcześniej należy jednak złożyć wniosek do dyrektora odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej: pocztą lub elektronicznie. Termin wglądu ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej - w porozumieniu z rodzicami.

Jak się odwołać?

Uczeń może odwołać się od wyniku egzaminu ósmoklasisty z dowolnego przedmiotu, ale uprzednio musi dokonać wglądu do swojej pracy. 

Następnie - w ciągu 2 dni od dokonania wglądu - uczeń lub jego rodzice mogą złożyć wniosek (wraz z uzasadnieniem) o weryfikację sumy punktów. Składa się go do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Ta - na weryfikację sumy punktów - ma 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. To oznacza, że nie może być podważane na drodze sądowej.

CKE opublikowało wyniki

Dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 66 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki - 53 proc. 

Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) to 66 proc. punktów, z niemieckiego - 53 proc., z rosyjskiego - 68 proc., z francuskiego - 82 proc., z hiszpańskiego - 69 proc. i z włoskiego - 69 proc.

Jak zaznaczono we wstępnej informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty, opublikowanej przez CKE, są to wyniki uczniów będących obywatelami Polski, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych. Nie uwzględniono w nich wyników ósmoklasistów, którzy zdawali egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym przeprowadzono 23-25 maja. Przystąpiło do niego ok. 510,4 tys. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, w tym ok. 13,8 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego uzyskany przez uczniów z Ukrainy to 45 proc., z matematyki - 37 proc., z języka angielskiego - 46 proc., z języka rosyjskiego - 90 proc.