To uchwała Rady Miasta Gdańska zapoczątkuje procedurę zmierzającą do wpisania terenów byłej Stoczni Gdańskiej na listę Pomników Historii; w tej chwili ruch jest po stronie władz samorządowych – stwierdziła szefowa prezydenckiego biura prasowego Joanna Trzaska-Wieczorek. O nadanie dawnym terenom stoczni statusu Pomnika Historii w specjalnej petycji do prezydenta Bronisława Komorowskiego zaapelowało ponad 1400 osób. Są wśród nich m.in. Lech Wałęsa, Zbigniew Bujak, Henryka Krzywonos-Strycharska.

Dyrektor Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta RP Joanna Trzaska-Wieczorek powiedziała, że "według posiadanych przez Kancelarię informacji, trwają przygotowania związane z ewidencjonowaniem zabytków na terenach postoczniowych i ta ewidencja ma się stać podstawą do przyjęcia uchwały przez Radę Miasta Gdańska". Przypomniała, że o sprawie wpisania dawnych terenów Stoczni Gdańskiej na listę Pomników Historii już w 2012 roku rozmawiali minister w Kancelarii Prezydenta RP Sławomir Rybicki, przedstawiciele władz samorządowych oraz ówczesna wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, a obecna minister Małgorzata Omilanowska.

W tej chwili jednak, podobnie jak dwa lata temu, decyzje leżą w rękach władz samorządowych. To uchwała Rady Miasta Gdańska zapoczątkuje całą procedurę zmierzającą do wpisania tych terenów na listę Pomników Historii - tłumaczyła Trzaska-Wieczorek.

Jak wygląda procedura?

Prezydent może uznać za Pomnik Historii zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury, jednak wniosek do prezydenta o wpisanie obiektu na listę Pomników Historii składa minister kultury i dziedzictwa narodowego, po uzyskaniu opinii Rady Ochrony Zabytków. Wniosek, wraz z właściwą dokumentacją, zgłaszający składa do Generalnego Konserwatora Zabytków za pośrednictwem i po zaopiniowaniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zaopiniowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgłoszenie minister kultury przedkłada Radzie Ochrony Zabytków. Po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę minister kultury kieruje wniosek o uznanie obiektu za Pomnik Historii do prezydenta RP.