Chorwacja kończy dziś negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Zamknięcie czterech ostatnich rozdziałów negocjacyjnych umożliwi jej przystąpienie do Unii 1 lipca 2013 roku.

To jest historyczny dzień dla Chorwacji i dla Unii Europejskiej - napisał przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barosso, informując o przedłożeniu Radzie Ministrów UE propozycji zamknięcia ostatnich rozdziałów negocjacyjnych.

To otwiera Chorwacji drogę do przystąpienia do UE jako 28. kraj członkowski 1 lipca 2013 roku, jeśli data zaproponowana przez KE zostanie zaakceptowana przez Radę - czytamy w oświadczeniu szefa KE.

Negocjacje akcesyjne z Chorwacją rozpoczęły się w 2005 roku. Barroso przypomniał, że Komisja prowadziła je bez taryfy ulgowej, uczciwie i w dobrej wierze. Ten krok naprzód jest sygnałem dla pozostałych krajów Europy Środkowej i Wschodniej: pokazuje, że rozszerzenie działa, że UE mówi poważnie o swoim zaangażowaniu i że reformy strukturalne w państwie przynoszą korzyści - oświadczył szef KE.