Porozumienie między Turcją i Armenią otwierające drogę do normalizacji stosunków między obu krajami zostało potępione przez Azerbejdżan. Kraj ten ostrzegł przed destabilizacją sytuacji na południowym Kaukazie.

Normalizacja stosunków między Turcją i Armenią przed wycofaniem sił armeńskich z azerbejdżańskich terytoriów okupowanych jest sprzeczna z interesami Azerbejdżanu i rzuca cień na braterskie stosunki między Azerbejdżanem i Turcją - napisało azerbejdżańskie MSZ w deklaracji.

Porozumienie podpisane przez oba kraje zakłada m.in. otwarcie granicy między Turcją i Armenią w ciągu dwóch miesięcy od jego wejścia w życie oraz ustanowienie stosunków dyplomatycznych.

Stosunki armeńsko-azerbejdżańskie komplikuje fakt, że Armenia po 6-letniej wojnie (1988-1994) przejęła kontrolę nad zamieszkaną głównie przez Ormian azerbejdżańską enklawą Górskiego Karabachu.