Rok 2015 został ustanowiony przez Sejm Rokiem św. Jana Pawła II, Jana Długosza i Teatru Publicznego. Przyniesie on wiele rocznic ważnych dla Polski i Europy. Chodzi m.in. o 70. lat od wyzwolenia KL Auschwitz i zakończenia II wojny światowej.

12 stycznia mija 70 lat od rozpoczęcia zimowej ofensywy Armii Czerwonej z linii Wisły i Narwi w kierunkach zachodnim i północnym. W rezultacie Armia Czerwona zajęła obszar Polski centralnej, a także Prusy Wschodnie oraz Pomorze. 17 stycznia 1. Armia Wojska Polskiego wkroczyła do zrujnowanej Warszawy.

W styczniu mija też 70. lat od wyzwolenia KL Auschwitz przez Armię Czerwoną. Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała też sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. Obóz wyzwolili 27 stycznia 1945 r. żołnierze 100. Lwowskiej Dywizji Piechoty. Wyzwolili ok. 7 tys. więźniów. W walkach zginęło 231 żołnierzy sowieckich.

10 lutego mija 75 lat od pierwszej masowej deportacji 140 tys. Polaków w głąb Związku Sowieckiego, przeprowadzonej przez NKWD. Kolejne deportacje obywateli polskich przeprowadzono w kwietniu i czerwcu 1940 r. Ostatnią rozpoczęto w przededniu wojny niemiecko-sowieckiej pod koniec maja 1941 r. W sumie według danych NKWD w czterech deportacjach zesłano około 330-340 tys. osób.

W marcu (27-28) przypada 70. rocznica podstępnego aresztowania przez NKWD 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, których wywieziono do moskiewskiego więzienia na Łubiance. Oskarżono ich o działania przeciwko Armii Czerwonej i Związkowi Sowieckiemu oraz współpracę z Niemcami. W czerwcu 1945 roku Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRS w Moskwie ogłosiło wyrok w ich sprawie. Trzech spośród skazanych w procesie zmarło w sowieckich więzieniach: ostatni dowódca AK gen. Leopold Okulicki "Niedźwiadek", wicepremier i delegat Rządu na Kraj Jan Stanisław Jankowski oraz Stanisław Jasiukowicz, członek Rady Ministrów na Kraj ze Stronnictwa Narodowego.

10. rocznica śmierci papieża-Polaka

2 kwietnia mija 10. rocznica śmierci św. Jana Pawła II, który uchwałą Sejmu RP został patronem roku 2015. Posłowie przyjęli uchwałę "w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata".

6 kwietnia 1915 roku urodził się Tadeusz Kantor, jeden z najważniejszych twórców i reformatorów XX-wiecznego teatru, malarz, scenograf, aktor, wykładowca krakowskiej ASP. Autor manifestów artystycznych, współzałożyciel Grupy Krakowskiej i założyciel Teatru Cricot 2, jego najgłośniejsze spektakle to "Umarła klasa", "Wielopole, Wielopole", "Niech sczezną artyści", "Nigdy tu już nie powrócę".

12 maja 1935 r. w Belwederze o godz. 20.45 zmarł marszałek Józef Piłsudski. W czasie uroczystości pogrzebowych na Wawelu prezydent Ignacy Mościcki mówił: "Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroń jego nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą doli naszej".

1 czerwca obchodzić będziemy 100. rocznicę urodzin ks. Jana Twardowskiego. Jest on przedstawicielem współczesnej liryki religijnej, autorem ponad 50 książek - przede wszystkim poezji religijnej, w tym znanego wiersza z wersem "Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą".

W dniach 10-25 lipca wspominać będziemy ofiary Obławy Augustowskiej przeprowadzonej przed 70 laty przez oddziały NKWD. Jest ona największą niewyjaśnioną zbrodnią na Polakach po II wojnie światowej. W jej wyniku zatrzymano 2 tys. osób; 600 podejrzewanych o powiązania z AK-owskim podziemiem wywieziono. Ich los do dziś nie jest znany. Przyjmuje się, że zostali wywiezieni w okolice Grodna i zamordowani. Kolejnych 512 osób zostało wywiezionych na tereny Litwy. Również nie wiadomo, co się z nimi stało.

W lipcu przypada 75. rocznica rozpoczęcia Bitwy o Anglię, która trwała do 31 października 1940 roku. Odparcie blisko czteromiesięcznej ofensywy Luftwaffe kosztowało życie 544 brytyjskich i sprzymierzonych lotników, w tym 29 Polaków.

Strajk w stoczni i "Cud nad Wisłą"

W sierpniu minie 35 lat od rozpoczęcia strajku w Stoczni Gdańskiej, którego bezpośrednim powodem było żądanie przywrócenia Anny Walentynowicz do pracy. Fala sierpniowych strajków z 1980 r. doprowadziła do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej. Podpisanie porozumienia w Gdańsku 31 sierpnia 1980 roku między komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym i powstanie Solidarności stały się początkiem przemian z 1989 roku - obalenia komunizmu i końca systemu jałtańskiego.

15 sierpnia obchodzić będziemy 95. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Określana mianem "cudu nad Wisłą" i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.

We wrześniu przypada 70. rocznica powstania konspiracyjnego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", które w swym szczytowym okresie działania (lata 1945 - 1946) skupiało od 20 do 25 tys. członków. Swe cele formułowało w dokumencie "O wolność obywatela i niezawisłość państwa". Mówił on m.in. o konieczności zagwarantowania w Polsce wolności słowa, przekonań politycznych i zrzeszania się. Domagał się zaprzestania represji wobec opozycji oraz żołnierzy podziemia. (2 września).

9 października 1920 roku generał Lucjan Żeligowski zajął Wilno i Wileńszczyznę, proklamując utworzenie Litwy Środkowej, która została następnie przyłączona do Polski.  Akcja wojskowa sprzed 95 lat została przeprowadzona na polecenie Józefa Piłsudskiego.

Tego samego dnia przypada 35. rocznica przyznania Czesławowi Miłoszowi literackiej Nagrody Nobla. Odbierając nagrodę Miłosz powiedział: "Jestem częścią polskiej literatury, która jest względnie mało znana w świecie, gdyż jest niemal nieprzetłumaczalna. (...) Jest to rodzaj tajnego bractwa, mającego własne obrzędy obcowania z umarłymi".

Do wzajemnego przebaczenia win i dialogu wzywał list biskupów polskich do niemieckich wysłany z Rzymu 18 listopada 1965 roku. W tym roku mija 50. rocznica tego wydarzenia. List do Episkopatu Niemiec był jednym z pism wysłanych do 56 krajów z zaproszeniem do uczestnictwa w obchodach 1000-lecia chrztu Polski. Jego ideą było przekazanie informacji o rocznicy początków chrześcijaństwa na polskich terenach oraz związanym z nim millenium państwa i narodu. Pismo zostało wystosowane przez biorących udział w obradach II Soboru Watykańskiego w Rzymie polskich biskupów m.in. kard. Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyłę. Jego pomysłodawcą był arcybiskup wrocławski Bolesław Kominek.

600 rocznica urodzin słynnego kronikarza

W grudniu przypada 600 rocznica urodzin Jana Długosza, autora "Roczników, czyli Kronik sławnego Królestwa Polskiego", a także wybitnego polskiego dyplomaty i duchownego; wychowawcy synów Kazimierza Jagiellończyka.

Przed 45. laty, w odpowiedzi na podwyżki cen artykułów pierwszej potrzeby, na całe Wybrzeże rozlała się fala strajków, przybierając charakter powstania robotniczego. 17 grudnia 1970 r., w Gdyni wojsko otworzyło ogień do robotników idących do pracy. Było to najtragiczniejsze wydarzenie w czasie pacyfikacji robotniczych protestów na Wybrzeżu dokonanej przez władze komunistyczne - w jej wyniku zginęło 45 osób, a 1 165 odniosło rany.