Gminy mają obowiązek zapewnienia pomieszczenia tymczasowego osobom eksmitowanym - w tym także i tym, które znęcają się nad rodziną - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Tym samym uznał przepisy kodeksu postępowania cywilnego regulujące te kwestie za niezgodne z konstytucją.

Trybunał uznał, że brak jest precyzyjnego określenia, czym jest pomieszczenie tymczasowe. Przepisy nie precyzują też zasad przebywania w tym pomieszczeniu.

Jednocześnie jednak TK odroczył wykonanie wyroku na 12 miesięcy - gdyby przepisy przestały obowiązywać już teraz, możliwa byłaby eksmisja "na bruk". Trybunał zobowiązał natomiast Sejm do zmiany tych przepisów i precyzyjnego określenia warunków, jakie ma spełniać pomieszczenie tymczasowe.