Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce zniosła papierowe indeksy. Od tego roku akademickiego oceny i zaliczenia zapisywane będą tylko w pamięci komputera.

Jak poinformował rektor uczelni prof. Tadeusz Pomianek, aby zrezygnować z papierowych indeksów konieczna była odpowiednia infrastruktura i doświadczenie. My to doświadczenie mamy, bo byliśmy pierwszą uczelnią w kraju, która wprowadziła legitymacje elektroniczne, więc nic dziwnego, że jako jedni z pierwszych likwidujemy indeksy papierow" - dodał.

Studenci szkoły już od kilu lat korzystali z podwójnej dokumentacji: papierowej i elektronicznej. Oceny wpisywane były zarówno do zwykłych indeksów, jak i tych elektronicznych w systemie Uczelnia XP. Teraz studenci "będą posiadali" jedynie indeksy elektroniczne, do których, tak jak i wykładowcy, będą mieli dostęp poprzez internet.

Jak podkreślił Pomianek, w Europie Zachodniej indeksy papierowe są likwidowane od dawna. Kilka lat temu skierowaliśmy pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, żeby wyraziło zgodę na likwidację indeksów. Wówczas z przyczyn formalnych było to niemożliwe. Teraz taka możliwość się pojawiła, więc skwapliwie z niej korzystamy - zaznaczył.

Oprócz Polski, papierowe indeksy funkcjonują w Europie jeszcze tylko na Białorusi, Ukrainie, w Czechach i na Słowacji. W Szwecji zniknęły prawie 30 lat temu.

Możliwość rezygnacji z tradycyjnych indeksów dała uczelniom nowelizacja rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, która wprowadziła od stycznia tego roku możliwość stosowania wyłącznie elektronicznego rejestru ocen i zaliczeń.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powstała w 1996 r. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na 12 kierunkach studiów, w ramach których studenci mają do wyboru 62 specjalności. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, jako jedyna z Podkarpacia i jedna z niewielu w kraju, zaliczana jest do uczelni o klasie międzynarodowej. Kształci ok. 10 tys. studentów.