Statystyczny Polak ma prawie 24 tys. zł oszczędności, czyli o prawie 14 procent więcej niż na koniec 2009 roku - wynika z analizy "Rzeczpospolitej". Gazeta wyliczyła, że na rachunkach bankowych, w funduszach, akcjach i obligacjach Polacy zgromadzili prawie 908 mld zł.

Według szacunków kwota ta odpowiada około 63 procentom Produktu Krajowego Brutto. Na koniec 2009 roku relacje te były o ponad 3 procent gorsze. To jednak wciąż niewiele na tle rozwiniętych państw europejskich, gdzie te relacje są dwu-, trzykrotnie wyższe. Na przykład w Belgii każdy z obywateli ma średnio prawie 85 tys. euro oszczędności, a łącznie Belgowie dysponują ponad 900 mld euro. Prawie połowę wszystkich oszczędności Polacy trzymają w bankach, gdzie na koniec ubiegłego roku zgromadzili blisko 425 mld zł.