Prof. Krzysztof Konarzewski został odwołany z funkcji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jak podaje MEN, odwołanie wiąże się z potrzebą wprowadzenia bardziej efektywnych metod zarządzania komisją. P.o. dyrektorem CKE będzie dr Tadeusz Mosiek. Jest on pracownikiem komisji od 1999 r. Ostatnio pełnił funkcję kierownika zespołu ds. procedur egzaminacyjnych w CKE.

Konarzewski nie chciał komentować swojego odwołania. Minister zrobił to, na co mu pozwalało prawo. A prawo pozwala mu odwołać dyrektora CKE z dnia na dzień bez podawania przyczyn. Ja tych przyczyn nie znam, nie dopytywałem się, podporządkowuję się decyzji zwierzchnika, bo na takich warunkach obejmowałem to stanowisko - powiedział prof. Konarzewski.

Traktuję to oczywiście jako porażkę. Nie udało mi się osiągnąć tego, co zamierzyłem. Co dalej? Wrócę do szkolnictwa wyższego, bo na szczęście jest jeszcze popyt na profesorów - powiedział prof. Konarzewski.

Do głównych zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, określonych w ustawie o systemie oświaty, należy opracowywanie wymagań egzaminacyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich, przygotowywanie odpowiednich testów, zadań i pytań egzaminacyjnych oraz ich sprawdzanie.