Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński zdymisjonował rektora-komendanta Szkoły Głównej Straży Pożarniczej Pawła Kępkę - poinformował wydział prasowy resortu. Odwołanie związane jest z epidemią koronawirusa w jednym z akademików. Od 1 maja stanowisko to obejmie Jarosław Chodorowski.

Resort poinformował, że szef MSWiA Mariusz Kamiński zapoznał się z raportem z prac zespołu Komendanta Głównego PSP do wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wystąpienia przypadków zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 w SGSP.

W szkole doszło do poważnych nieprawidłowości. Dlatego podjąłem decyzję o odwołaniu z funkcji rektora-komendanta SGSP nadbryg. dr. hab. inż. Pawła Kępki. Stanowisko to od 1 maja br. obejmie mł. bryg. dr inż. Jarosław Chodorowski - powiedział cytowany w komunikacie MSWiA Kamiński. Dodał, że uczelnię czeka również wiele zmian organizacyjnych.

Zespół z Komendy Głównej PSP skontrolował m.in. postępowanie kierownictwa w związku z epidemią koronawirusa na terenie uczelni. Ocenił także skuteczność działań izolacyjnych zastosowanych na terenie szkoły wobec podchorążych.

Kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowości zarówno w odniesieniu do kadry kierowniczej i dowódczej, jak i do podchorążych wszystkich kompanii. W szkole został przyjęty niewłaściwy system zarządzania, co w efekcie doprowadziło do obniżenia dyscypliny wśród kadry i studentów - podkreślono w komunikacie MSWiA.

Jak zaznaczono, zespół ustalił m.in. że wprowadzone ograniczenie wydawanych przepustek i udzielanych urlopów nie miało zastosowania w praktyce, "co przyczyniło się do emisji COVID-19 na terenie uczelni".

Dla przykładu - 13 marca br. zostało ogłoszone rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. Mimo to wydano wtedy 49 przepustek, a 150 przedłużono - czytamy w informacji.

Kontrolerzy negatywnie ocenili ponadto skuteczność "działań izolacyjnych zastosowanych na terenie SGSP".

Prorektor ds. operacyjnych polecił m.in., by studenci mający dolegliwości osobiście zgłaszali swoje objawy pod dostępne numery telefoniczne Inspekcji Sanitarnej. Było to sprzeczne z procedurą postępowania Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA z 13 marca 2020 roku - oceniono

Jak podkreślono, nie zostało to zweryfikowane także przez rektora-komendanta SGSP, ani przez pozostałe osoby posiadające tę informację.

Obiecałem, że nie będzie zamiatania sprawy pod dywan i wyciągnę pełne konsekwencje wobec winnych tej sytuacji. Słowa dotrzymuję - podkreślił Kamiński zaznaczając, że zespół z Komendy Głównej szczegółowo wyjaśnił działania uczelni w związku z przypadkami koronawirusa wśród podchorążych.

Epidemia w akademiku

10 kwietnia PSP poinformowało PAP, że w związku z wykryciem koronawirusa u części podchorążych uczących się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Komendant Główny PSP podjął decyzję o złożeniu wniosku o zdymisjonowanie zastępcy komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej ds. operacyjnych st. bryg. Jarosława Zarzyckiego.

Kilka dni później Wydział Prasowy MSWiA przekazał, że szef resortu Mariusz Kamiński odwołał Zarzyckiego z funkcji prorektora-zastępcy komendanta ds. operacyjnych SGSP. Na jego miejsce szef MSWiA wyznaczył bryg. Grzegorza Bugaja.

Po nagłośnieniu przez media przypadków koronawirusa wśród podchorążych w SGSP, na wniosek klubu parlamentarnego Lewicy Sejm wysłuchał informacji szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego w sprawie sytuacji Uczelni. Kamiński przyznał, że w uczelni doszło do bardzo poważnego zaniedbania oraz zapewnił, że winni poniosą konsekwencje.