Maturzyści o 9 przystąpili do pisemnego egzaminu z historii. Po południu przeprowadzony zostanie pisemny egzamin maturalny z chemii. Na maturze pisemnej maturzysta może zdawać do sześciu egzaminów z przedmiotów do wyboru.

Wszystko przebiega zgodnie z procedurami, Nie zanotowaliśmy żadnych sygnałów, o zakłóceniach w rozpoczynającym się właśnie egzaminie maturalnym z historii - powiedział rano Tadeusz Misiek, p.o. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Historia i chemia należą do grupy przedmiotów do wyboru. W grupie tej są także: biologia, fizyka z astronomią, geografia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna oraz język kaszubski.

Egzamin z przedmiotu do wyboru abiturient zdaje tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie: podstawowym lub rozszerzonym.

Chęć zdawania egzaminu z historii zadeklarowało około 26 tys. maturzystów. Więcej niż połowa z nich - blisko 14 tys. - zdaje egzamin na poziomie rozszerzonym; reszta - na poziomie podstawowym.

Egzamin z chemii rozpocznie się o godz. 14. Chęć zdawania egzaminu z tego przedmiotu zadeklarowało 44 tys. abiturientów. Zdecydowana większość z nich - 36 tys. - chce go zdawać na poziomie rozszerzonym.

Egzaminy z historii i chemii na poziomie podstawowym potrwają po 120 minut; na poziomie rozszerzonym: z historii - 180 minut, z chemii - 150 minut.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych.

Maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Pisemna sesja maturalna potrwa do 24 maja, ustna - do 27 maja.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 6 a 21 czerwca. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów obowiązkowych, ma prawo do poprawki w sierpniu.