Od 2008 r. o blisko 20 proc. wzrosła liczba dzieci do 7. roku życia, które korzystają z rządowego programu dożywiania - pisze "Rzeczpospolita".

Jeszcze w 2008 r. z programu korzystało ok. 273 tys. maluchów, a w 2013 r. już o 50 tys. więcej - blisko 323 tys. Takie dane przynosi sprawozdanie Ministerstwa Edukacji Narodowej z realizacji Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013.

Statystyki są tym bardziej niepokojące, że w tym samym czasie liczba uczniów na wszystkich etapach kształcenia korzystających z programu dożywania w wyniku niżu demograficznego spadła o blisko 24 proc. - zauważa "Rz".

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że dzieci korzystających z programu przybywa w związku ze zmianami z 2009 r., które rozszerzyły grono wspieranych. Nowe rozwiązanie umożliwia udzielenie pomocy w formie posiłku bez konieczności rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz decyzji ośrodka pomocy społecznej - podkreśla MPiPS.

Z kolei MEN zauważa, że przybywa przedszkolaków w ogóle, co też ułatwia zdiagnozowanie problemów socjalnych dzieci i objęcie ich programem dożywania.

(abs)