Józef Piłsudski, Tadeusz Kościuszko, Joseph Conrad i brat Albert Chmielowski. Co ich łączy? Wszyscy są patronami 2017 roku. Wraz z nimi – Honorat Koźmiński, Józef Haller, Władysław Raczkiewicz i Władysław Biegański. To będzie też Rok Wisły i Rok Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Tak zdecydowali posłowie i senatorowie.

Józef Piłsudski, Tadeusz Kościuszko, Joseph Conrad i brat Albert Chmielowski. Co ich łączy? Wszyscy są patronami 2017 roku. Wraz z nimi – Honorat Koźmiński, Józef Haller, Władysław Raczkiewicz i Władysław Biegański. To będzie też Rok Wisły i Rok Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Tak zdecydowali posłowie i senatorowie.
Józef Piłsudski /PAP/DPA /PAP/EPA

Dwieście lat temu zmarł Tadeusz Kościuszko i to będzie jego rok. Tak postanowił i Sejm, i Senat. Ogłaszając swoją decyzję, posłowie podkreślali, że generał - znakomity dowódca i wspaniały organizator doprowadził do wielkiego zrywu niepodległościowego i zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów, jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli RP. Z kolei senatorowie napisali, że ideały i dokonania Tadeusza Kościuszki przynoszą zaszczyt nie tylko narodowi polskiemu, ale i całej ludzkości, gdyż przyczynił się On do uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone, za co otrzymał z rąk Jerzego Waszyngtona amerykański Order Cyncynata i do dziś jest honorowany przez naród amerykański.

Rok Piłsudskiego ogłosili posłowie. Okazją jest 150. rocznica urodzin marszałka. Był Naczelnikiem Państwa, Wodzem Naczelnym i Pierwszym Marszałkiem Polski w czasie wojny polsko-bolszewickiej. W sejmowej uchwale napisano, że stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów.


Patronem roku wybranym przez Sejm jest też pisarz Józef Korzeniowski - Joseph Conrad, autor takich powieści, jak "Jądro ciemności", "Lord Jim", "Smuga cienia" czy "Tajny agent". Urodził się 160 lat temu. Był on pisarzem uniwersalnym, podejmował tematy ważne dla Starego Kontynentu. Już ponad 100 lat temu nakreślił wizję Europy bez granic, stanowiącą podstawę trwałego pokoju między europejskimi narodami - napisali posłowie w uchwale.  

Kolejni patroni to dwaj zakonnicy, którzy zmarli dokładnie sto lat temu. Pierwszy z nich to Adam Chmielowski, znany jako święty Brat Albert, który poświęcił się pracy dla ubogich i bezdomnych. W sejmowej uchwale napisano, że jego wielki talent oraz poświęcenie dla drugiego człowieka przyczyniły się do utrwalenia wśród Polaków najważniejszych postaw społecznych oraz dały im nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społeczną.

Sejm ogłosił też rok 2017 rokiem błogosławionego Honorata Koźmińskiego. To kapucyn, teolog, założyciel wielu zgromadzeń zakonnych. Całym swoim życiem dowiódł, że wartości, którymi się kierował, i działania, jakie podejmował, służyć miały drugiemu człowiekowi, a zwłaszcza temu najbiedniejszemu, najbardziej potrzebującemu - podkreślili posłowie.

Tworząc listę patronów roku, postanowili też przypomnieć wydarzenia z 1467 roku, związane z najdłuższą rzeką w Polsce. W 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego (...). Doceniając znaczenie Wisły w życiu naszego Narodu i Państwa, ustanawia rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły - czytamy w sejmowej uchwale.


Na liście patronów roku ustanowionych przez Senat znalazł się z kolei generał Józef Haller. Jak w swojej uchwale napisali senatorowie - był jednym z najwybitniejszych polskich dowódców i polityków związanych z obozem narodowym i chrześcijańsko-demokratycznym.

Parlamentarzyści chcą, by w 2017 roku przypominany był również Władysław Raczkiewicz, w czasie drugiej wojny światowej i w pierwszych latach powojennych prezydent RP na uchodźstwie. Jedną z przyczyn nominowania go na stanowisko prezydenta były jego bardzo dobre kontakty z Polonią, zapoczątkowane w okresie pełnienia funkcji marszałka Senatu. Senatorowie przypomnieli o tym siedemdziesiąt lat po jego śmierci i ogłosili rok Raczkiewicza, pragnąc uhonorować tę jedną z najważniejszych postaci w polskiej polityce pierwszej połowy XX wieku.

Obok niego - patronem roku 2017 - jest też Władysław Biegański, wybitny lekarz, który żył na przełomie XIX i XX wieku. Uczynił z małego prowincjonalnego szpitala w Częstochowie ośrodek naukowy - "małą klinikę", której dorobek porównywano z dorobkiem ośrodków uniwersyteckich. Był prekursorem kilku dziedzin medycyny, w tym neurologii, kardiologii, ortopedii. Popularyzował oświatę sanitarną, w szczególności zasady higieny, wygłaszając liczne odczyty - odnotowują senatorowie w swojej uchwale.

Jest jeszcze jeden powód, żeby zajrzeć w tym roku do Częstochowy. Senatorowie zdecydowali, że 2017 jest Rokiem Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Ma to przypominać wydarzenia sprzed dokładnie trzystu lat, gdy wizerunek Czarnej Madonny otrzymał na Jasnej Górze korony przekazane przez papieża Klemensa XI. Wtedy to decyzją Stolicy Apostolskiej pozwolono na koronację, po raz pierwszy poza Rzymem, Obrazu papieskimi diademami i używanie tytułu Królowej Korony Polskiej - przypomina senacka uchwała.

(mn)