Centrum Eksperckie Kontrwywiadu uzyska akredytację NATO - usłyszał reporter RMF FM Grzegorz Kwolek w Dowództwie Sił Sojuszniczych NATO. Pod koniec ubiegłego roku nowe kierownictwo MON przejęło Centrum, zajmując podczas nocnej akcji tymczasową siedzibę placówki w Warszawie. Opozycja mówiła wtedy o niszczeniu ważnej natowskiej agencji. Antoni Macierewicz ripostował określając działania ówczesnego kierownictwa Centrum jako próbę prywatyzacji kontrwywiadu.

Centrum Eksperckie Kontrwywiadu uzyska akredytację NATO - usłyszał reporter RMF FM Grzegorz Kwolek w Dowództwie Sił Sojuszniczych NATO. Pod koniec ubiegłego roku nowe kierownictwo MON przejęło Centrum, zajmując podczas nocnej akcji tymczasową siedzibę placówki w Warszawie. Opozycja mówiła wtedy o niszczeniu ważnej natowskiej agencji. Antoni Macierewicz ripostował określając działania ówczesnego kierownictwa Centrum jako próbę prywatyzacji kontrwywiadu.
Dotychczasowa siedziba Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO w Warszawie /Paweł Supernak /PAP

Proces akredytacji trwa, przebiega zgodnie z planem i powinien się w odpowiednim czasie zakończyć - mówi reporterowi RMF FM wysoki rangą wojskowy przedstawiciel Sojuszu.

Centrum będzie wspierać Sojusz w rozwijaniu nowych strategii i planów działań kontrwywiadowczych. Będzie też miejscem wymiany doświadczeń i prowadzenia ćwiczeń społeczności wywiadowczej - usłyszał nasz dziennikarz.

Rozmówca Grzegorza Kwolka podkreślał, że Centrum będzie akredytowane przy NATO, ale nie będzie podlegać bezpośrednio Sojuszowi. NATO w tej chwili posiada 23 placówki tego typu zajmujące się różnych aspektami działań militarnych.

(mpw)