Jest nowy scenariusz prywatyzacji warszawskiej giełdy. Nowy plan to prowadzenie giełdy na giełdę.

To znaczy, że akcje GPW zadebiutują na warszawskim parkiecie, na takich samych zasadach na jakich na giełdę wchodzą zwykłe spółki.

OŚWIADCZENIE MINISTERSTWA SKARBU „Ze względu na załamanie się światowych rynków, w 2008 został uruchomiony scenariusz międzynarodowej prywatyzacji na rzecz inwestora branżowego. Po tym jak koncepcja sprzedaży pakietu kontrolnego inwestorowi branżowemu spotkała się z akceptacją ze strony rynku, MSP zdecydowało się na otwarcie oferty na wybrane podmioty zagraniczne. NYSE Euronext, Nasdaq OMX, London Stock Exchange i Deutsche Boerse zostały wybrane ze względu na ich potencjał, jaki mógł zostać wykorzystany przy budowaniu wokół Warszawy silnego, regionalnego centrum finansowego”.

W efekcie, jej akcje będzie mógł kupić każdy. Scenariusz prywatyzacji GPW musiał zostać zmieniony, bo nie powiodła się próba sprzedaży warszawskiego parkietu Niemcom.

OŚWIADCZENIE MINISTERSTWA SKARBU „W określonym terminie ofertę wiążącą złożyła giełda frankfurcka, która została poproszona przez Ministra Skarbu Państwa o uzupełnienie i uszczegółowienie części merytorycznej. Deutsche Boerse nie przedstawiła nowego dokumentu, co oznacza zakończenie procesu według przyjętej dotychczas strategii. (…) W związku z tym Minister Skarbu Państwa zdecydował o potrzebie uruchomienia alternatywnego scenariusza prywatyzacji giełdy”.

Zmiana strategii wcale nie oznacza, że Niemcy nie kupią już GPW. Władze Deutsche Boerse wciąż chcą kupić warszawską giełdę.