"Warto pomyśleć nad tamtemi czasami - aby dowiedzieć się, jak śmiertelnie trudno zdobyć utraconą wolność, by poznać bolesny wstyd człowieka bez państwa, mękę i upokorzenie słabości tam, gdzie decyduje siła". Tymi słowami gen. Edwarda Rydza-Śmigłego opatrzony jest unikatowy reprint albumu z 1933 roku Legionów Polskich.

Mieliśmy dla Was jeden egzemplarz "Albumu Legionów Polskich". Otrzyma go Grzegorz, który jako pierwszy przysłał na adres fakty@rmf.fm poprawną odpowiedź na pytanie:

Którą rocznicę wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej obchodziliśmy w tym roku?. Chodziło oczywiście o setną rocznicę. Gratulujemy.

"Album Legionów Polskich" to wyjątkowa i niepowtarzalna publikacja. Ukazuje wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej z Krakowa. Zamieszczone zdjęcia, materiały dokumentalne i mapy odtwarzają klimat przedwojennych wydarzeń i oddają charakter epoki.

Przygotowany z wyjątkową starannością album wydany jest z niezwykłym szacunkiem dla oryginału. Precyzyjnie odtworzono wszystkie oryginalne kolory, materiał okładki oraz tłoczenia. Dzięki specjalnej obróbce cyfrowej udało się poprawić jakość druku i jednocześnie zachować specyfikę oryginalnego wydania.

To wspomnienie szlachetnej przeszłości naszego narodu i jego godnych synów, którzy w godzinie dziejowej próby potrafili swój życia los rzucić na stos - napisał w przedmowie do reprintu Tadeusz Żaba, wiceprezes towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego.

3 sierpnia 1914 roku na "Oleandrach" w Krakowie marszałek Józef Piłsudski mówił do swoich żołnierzy:

"Każdy z was może zostać oficerem, jak również każdy oficer może znów zejść do szeregowców, czego oby nie było... Patrzę na was, jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska i pozdrawiam was, jako pierwszą kadrową kompanię".

Zanim jednak przyszły marszałek Polski wypowiedział, te znamienne słowa minęły lata wytężonej pracy poświęconej idei odzyskania własnego w pełni niepodległego, suwerennego i silnego państwa. Była to praca zarówno o charakterze politycznym, społecznym, opatrzona ciągłym zagrożeniem aresztowania, jak i w końcu ta poświęcona tworzeniu przyszłej siły zbrojnej.

"Album Legionów Polskich" ukazał się w 1933 roku. Autorem jego tekstu był Wacław lipiński, doktor habilitowany historii, podpułkownik wojska polskiego, członek polskich drużyn strzeleckich, żołnierz Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej, współtwórca konspiracji w okupowanym kraju, członek konspiracji niepodległościowej po 1945 roku, aresztowany i zamordowany przez władze komunistyczne.

Do albumu dołączony jest film dokumentalny DVD "Sztandar wolności" z 1937 roku, przedstawiający życiorys marszałka Józefa Piłsudskiego oraz czasy powstania Legionów.


"Album Legionów Polskich" ukazał się nakładem Wydawnictwa M. Tutaj znajdziecie więcej szczegółów o publikacji