3 000 - jeszcze tyle w Warszawie jest budynków pokrytych szkodliwym dla zdrowia azbestem. Urzędnicy zrobili zdjęcia na których dokładnie widać dachy wykonane z rakotwórczego materiału. Doliczyli się aż 3 tysięcy - najwięcej jest ich na Białołęce i Wawrze.

Teraz inspektorzy Biura Środowiska odwiedzą właścicieli i umówią się z nimi na usunięcie azbestu. Według wymogów Unii Europejskiej azbest musi zniknąć z Warszawskich dachów do 2032 roku. Za usunięcie niebezpiecznego dla zdrowia materiału odpowiada właściciel budynku. Jeżeli złoży odpowiedni wniosek - może liczyc nawet na 100% dofinansowania. Chodzi tu o koszty usunięcia, wywóz i składowanie azbestu. Niestety, za nowy dach - właściciel - będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni.

Cena budowy nowego dachu - zależy od wielu kryteriów:

- pierwsze kryterium to - wielkość dachu,

- następne to dostęp do dachu (wysokość, możliwość postawienia rusztowania itd.)

- Nie bez znaczenia jest też kształt konstrukcji (kąty, nachylenia itd.)

- Ważny jest też rodzaj pokrycia dachowego oraz izolacji dachu

- Jakość konstrukcji - bo może się zdarzyć, że podczas demontażu eternitu, pracownicy uszkodzą konstrukcję, lub będzie ona tak stara, że trzeba będzie ją wymienić.

- Z pewnością trzeba będzie także zrobić orynnowanie wraz z instalacja odgromową

Koszty to około 150 do 500zł za metr kwadratowy - w zależności od wymienionych składowych - podpowiedział mi Arkadiusz Gnat z portalu e-budownictwo.pl

W sumie nowy dach, kosztować możę od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. I o ile spółdzielnie mieszkaniowe i firmy - jakoś sobie poradzą i jakoś zdobędą te pieniądze - to jest jeszcze sporo osób których na wymianę dachu po prostu nie stać.

* Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla m.st. Warszawy przyznaje dofinansowanie do realizacji przedsięwzięć w zakresie usunięcia odpadów zawierających azbest. Dotacje dotyczą dofinansowania do 100% najniższych kosztów demontażu, transportu i oddania na składowisko odpadów niebezpiecznych. Wnioski mogą składać zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy. Przyjmowane są przez cały rok. W 2008 roku Fundusz dofinansował 62 przedsięwzięcia na łączną kwotę ponad 700 tys. zł. Dzięki temu unieszkodliwiono ponad 430 ton odpadów i wyrobów zawierających azbest.

Najwięcej wyrobów zawierających azbest znalazło zastosowanie w budownictwie jako pokrycia dachowe obiektów budowlanych. Zawartość azbestu w tych wyrobach wynosi 10 - 15 proc., pozostałą ilość mieszanki cementowo-azbestowej stanowi cement portlandzki. Powierzchnia płyt azbestowo-cementowych podlega tzw. korozji. Zjawisko to polega na wymyciu z płyt cementu przez wodę i odsłonięciu włókien azbestowych, które następnie mogą przedostawać się do powietrza stanowiąc zagrożenie dla zdrowia ludzi.

(*źródło: um.warszawa.pl)