Biurokracja. To ona najbardziej przeszkadza polskim artystom w zakładaniu prywatnych teatrów. Udało się Krytstynie Jandzie. Wszystko wskazuje na to, że uda się też Emilianowi Kamińskiemu. Pierwszą premierę w Teatrze Kamienica w Warszawie aktor zaplanował na wrzesień.