Mniej szczebli w prokuraturze i oddzielenie funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. To te najbardziej widoczne zmiany, które chce wprowadzić Zbigniew Ćwiąkalski, nowy szef resortu sprawiedliwości. Reforma prokuratury ma wejść w życie pod koniec przyszłego roku.

Marek Smółka wyjaśnia, na czym polegałyby te zmiany