Dla niemieckiej pisarki pochodzącej z Rumunii. Nagrodę przyznano "tej, która łącząc intensywność poezji i szczerość prozy przedstawia świat wygnanych""- napisała w uzasadnieniu werdyktu Akademia Szwedzka.

Mueller w swoim kraju nie chciała współpracować ze służbami specjalnymi. Wyjechała do Niemiec. I choć od lat żyje w Niemczech, to najczęściej akcję swoich powieści umieszcza w komunistycznej Rumunii.

Zaprosiliśmy do studia Grzegorza Jankowicza - krytyka, filologa i tłumacza. Związanego z Fundacją Korporacja "Ha!Art" i z redakcją "Tygodnika Powszechnego".