Górnicy za prywatyzacją Katowickiego Holdingu Węglowego. Takie są wyniki przeprowadzonego w kopalniach prywatyzacyjnego referendum. Ale zwycięstwo zwolenników prywatyzacji jest niewielkie- za było tylko 52 procent głosujących. Ostateczna decyzja w sprawie prywatyzacji neleży teraz do rządu.

z górnikami kopalni