Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarządcę komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo–Kredytowej „Nike” w Warszawie (SKOK Nike). Został nim Waldemar Szostak.

Komisja zaznaczyła, że celem zarządcy komisarycznego będą "działania na rzecz wzmocnienia spółdzielczej kasy poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy".

"Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK. Spółdzielcza kasa nadal będzie świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kasy. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących spółdzielczej kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie" - czytamy w komunikacie KNF.

SKOK Nike jest już kolejną spółdzielczą kasą, w której wprowadzono zarząd komisaryczny. W marcu szef KNF Andrzej Jakubiak mówił PAP, że w 17 kasach jest prowadzone postępowanie w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego, 38 ma zobowiązania do przygotowania programu naprawczego, a w 10 program jest realizowany.

Od tamtego czasu trzy kasy upadły, jedna została przejęta przez bank, a w trzech KNF wprowadziła zarząd komisaryczny.

W sumie, jak mówili pod koniec czerwca przedstawiciele KK SKOK, pięć kas zostało dotąd przejętych przez banki, a sześć upadło. Obecnie jest 29 "małych" kas, o aktywach poniżej 100 mln zł, 11 kas o aktywach 100-500 mln zł i trzy kasy o aktywach przewyższających 500 mln zł, dysponujące jednak ponad 70 proc. aktywów systemu.

(mpw)