„Będzie osiem dodatkowych obwodów wyborczych za granicą” – podała na konferencji prasowej szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Przypomniała też, że w poniedziałek kończy się termin na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego i skorzystania zamiaru skorzystania z transportu do lokalu wyborczego.

KBW poinformowało dziś, że w Niemczech, Holandii i w Wielkiej Brytanii powstaną dodatkowe lokale wyborcze. Wszystko ma związek z większą liczbą zgłoszeń o wpis do rejestru głosujących w tych krajach.

Powstanie 8 dodatkowych obwodów. W sumie będzie ich 410. To duża zmiana wobec wyborów parlamentarnych sprzed czterech lat, gdy obwodów było 320. Według KBW ta zmiana ma sprawić, że nie będzie problemów, by komisje zagraniczne zdążyły policzyć głosy w 24 godziny.

Komisji będzie dużo więcej, a w związku z tym będą dużo mniej liczne. Jak będą miały mniej wyborców, będą mogły szybciej policzyć głosy. To tak naprawdę na policzenie tej dodatkowej czynności w postaci referendum - którego nie było cztery lata temu - komisje będą miały drugie tyle czasu. Nie zakładam, żeby miały być jakiekolwiek problemy - stwierdziła Magdalen Pietrzak.

Ważne terminy

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego przypominała na piątkowej konferencji prasowej o upływających terminach z kalendarza wyborczego.

W najbliższy poniedziałek, 2 października, upływa termin na zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. Taki wniosek należy złożyć do właściwego komisarza wyborczego, jeśli osobom będzie łatwiej złożyć go w urzędzie gminy, to taki wniosek zostanie poprzez urzędnika wyborczego przekazany komisarzowi wyborczemu. W związku z tym można wybrać miejsce, w którym wniosek zostanie złożony - podkreśliła Pietrzak.

Również w przyszły poniedziałek upływa termin na zgłaszanie zamiaru skorzystania z transportu do lokalu wyborczego. Takie uprawnienie przysługuje wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. Szefowa KBW wskazywała, że w tej sprawie wyborcy muszą zgłaszać się bezpośrednio do swojej gminy.

Pietrzak podkreśliła też, że w piątek, 6 października upływa termin na zgłaszanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przez wyborców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. Jak mówiła, taki wniosek składa się do urzędu gminy.

Z kolei do 10 października wyborcy mogą składać wnioski o ujęcie w spisie wyborców poza granicami Polski.

Są trzy sposoby na złożenie wniosku:

  • przy użyciu usługi e-Wybory,
  • poprzez złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie),
  • poprzez złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku.

Zwróciła również uwagę, że do 12 października wyborca może zgłosić wniosek o zmianę miejsca głosownia. Wniosek może zostać złożony na piśmie z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy, na obszarze której wyborca będzie przebywać w dniu wyborów lub w postaci elektronicznej.

W tym samym dniu upływa termin na składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek - z własnoręcznym podpisem - o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy.

Pietrzak zaapelowała o to, by jak najszybciej wystąpić o zaświadczenie o prawie do głosowania i nieodkładanie tego na ostatnią chwilę. Z doświadczenia wiemy, że przed samymi wyborami tych osób jest bardzo dużo, dlatego zachęcam, żeby już w tej chwili o takie zaświadczenia wystąpić - mówiła.

Szefowa KBW przypomniała także, że każdy wyborca może sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców przez stronę gov.pl. Wyborca znajdzie tu informacje o swoich prawach wyborczych oraz miejscu, okręgu i obwodzie głosowania. Sprawdzi też swoje dane przechowywane w rejestrze.