W niedzielę, 15 października, w Polsce odbędą się wybory parlamentarne, a także referendum ogólnokrajowe. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wzór karty do głosowania w referendum. Zobaczcie, jak wygląda formularz, który będziemy mogli otrzymać 15 października.

W referendum ogólnokrajowym, które odbędzie się w dniu wyborów do Sejmu i Senatu, znajdą się cztery pytania:

1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?
2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?
3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?
4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Wzór karty referendalnej

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła 4 września uchwałę "w sprawie wzorów karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 roku". Załącznik numer 1 do uchwały zawiera wzór karty do głosowania w referendum:

"Pod każdym pytaniem umieszczone są wyrazy 'TAK' i 'NIE' poprzedzone kratką przeznaczoną na postawienie znaku 'X' oznaczającego głos oddany w odpowiedzi na dane pytanie" - czytamy w treści przyjętego przez Państwową Komisję Wyborczą dokumentu.

PKW informuje, że "na karcie do głosowania, w jej dolnej części, umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, a poniżej, po prawej stronie drukuje się odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej, a po lewej stronie - oznaczenie miejsca na umieszczenie odcisku pieczęci obwodowej komisji wyborczej".

Załącznikiem numer 2 do uchwały PKW z 4 września jest z kolei wzór nakładki na kartę do głosowania. Nakładka ta jest sporządzona w alfabecie Braille’a.

Referendum 2023. Ciekawostki dotyczące karty do głosowania i nakładki

Jak czytamy w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzoru karty do głosowania w referendum ogólnokrajowym, drukowana będzie ona na papierze offsetowym o gramaturze 70 g/m2. W prawym górnym rogu karta ma mieć wycięte dwa otwory o średnicy 7 milimetrów.

Wielkość i rodzaj czcionki na karcie do głosowania jest jednakowy dla wszystkich czterech pytań referendalnych.

Nakładka do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a wykonywana ma być z kolei na papierze offsetowym o gramaturze 250 g/m2. Na nakładce na kartę wyciętych jest 8 kratek.

Uchwałę PKW wraz z załącznikami znajdziecie TUTAJ.