Słowaccy policjanci z elitarnej jednostki Krajowej Agencji Kryminalnej (NAKA) postawili zarzut gróźb karalnych osobie, która została zatrzymana za wysyłanie wiadomości z pogróżkami do ministra spraw wewnętrznych i dwóch posłów. O ewentualnym areszcie zatrzymanego zdecyduje sąd.

Rzeczniczka policji Denisa Bardyova nie przekazała, z jakich partii pochodzą posłowie, którzy dostali groźby i czego one dotyczyły

Wiadomo natomiast, że ministrowi spraw wewnętrznych Matuszovi Szutaj Esztokowi grożono śmiercią. Podobne pogróżki dotknęły również lidera najsilniejszej partii opozycyjnej Postępowa Słowacja (PS) Michala Szimeczki.

Polityk złożył w tej sprawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i zeznawał w NAKA.

W przypadku, gdy zatrzymanemu zostanie udowodniona wina, może trafić do więzienia na okres od sześciu miesięcy do trzech lat. Słowaccy policjanci poinformowali, że posty nawołujące do nienawiści i popierające działalność przestępczą będą nadal pieczołowicie badane. Zajmują się nimi wyspecjalizowane wydziały operacyjne policji i w zależności od ich charakteru są one przekazywane do wydziałów policji, które następnie prowadzą postępowanie.