W niedzielnych eurowyborach mandaty zdobyło 51 kandydatów. Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość wprowadzą do Parlamentu Europejskiego po 19 reprezentantów, SLD UP - czterech, a Nowa Prawica i PSL - po czterech.

Mandaty zdobyli:1. Michał Boni (PO)
2. Jerzy Buzek (PO)
3. Ryszard Czarnecki (PiS)
4. Andrzej Duda (PiS)
5. Anna Fotyga (PiS)
6. Lidia Geringer de Oedenberg (SLD)
7. Adam Gierek (SLD)
8. Beata Gosiewska (PiS)
9. Marek Gróbarczyk (PiS)
10. Andrzej Grzyb (PSL)
11. Krzysztof Hetman (PSL)
12. Danuta Huebner (PO)
13. Robert Iwaszkiewicz (Nowa Prawica)
14. Dawid Jackiewicz (PiS)
15. Danuta Jazłowiecka (PO)
16. Marek Jurek (startował z listy PiS)
17. Jarosław Kalinowski (PSL)
18. Karol Karski (PiS)
19. Janusz Korwin-Mikke (Nowa Prawica)
20. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PO)
21. Zdzisław Krasnodębski (PiS)
22. Barbara Kudrycka (PO)
23. Zbigniew Kuźmiuk (PiS)
24. Ryszard Legutko (PiS)
25. Janusz Lewandowski (PO)
26. Bogusław Liberadzki (SLD)
27. Elżbieta Łukacijewska (PO)
28. Krytyna Łybacka (SLD)
29. Michał Marusik (Nowa Prawica)
30. Jan Olbrycht (PO)
31. Stanisław Ożóg (PiS)
32. Bolesław Piecha (PiS)
33. Mirosław Piotrowski (PiS)
34. Julia Pitera (PO)
35. Marek Plura (PO)
36. Tomasz Poręba (PiS)
37. Dariusz Rosati (PO)
38. Jacek Saryusz-Wolski (PO)
39. Czesław Siekierski (PSL)
40. Adam Szejnfeld (PO)
41. Róża Thun (PO)
42. Kazimierz Michał Ujazdowski (PiS)
43. Jarosław Wałęsa (PO)
44. Bogdan Wenta (PO)
45. Jadwiga Wiśniewska (PiS)
46. Janusz Wojciechowski (PiS)
47. Bogdan Zdrojewski (PO)
48. Janusz Zemke (SLD)
49. Kosma Złotowski (PiS)
50. Tadeusz Zwiefka (PO)
51. Stanisław Żółtek (Nowa Prawica)