Polska wygrała przed Trybunałem Unii Europejskiej w sprawie stosowania podatku VAT przez biura podróży. Komisja Europejska pozwała Polskę trzy lata temu. Bruksela uznała, że polskie biura podróży mogą stosować obniżoną stawkę tylko w przypadku sprzedaży usług turystycznych osobom prywatnym.

Takie rozwiązanie gwarantowała unijna dyrektywa z 2006 roku. Spór dotyczył m.in. tego kto jest "klientem" biura podróży. W Polsce można stosować uproszczone rozliczanie podatku VAT i niższy podatek w przypadku, kiedy klientem biura jest firma.

Wygrana Polski oznacza, że nadal np. zakłady pracy będą mogły kupować wycieczki dla swoich pracowników (np.na wyjazdy integracyjne) płacąc niższy VAT i stosując uproszczoną procedurę rozliczeniową.

Żaden z argumentów KE nie przekonał unijnego Trybunału - powiedział korespondentce RMF FM w Brukseli Ireneusz Kolowca z biura prasowego unijnego Trybunału w Luksemburgu.

Nie tylko nasz kraj zwyciężył w tej sprawie. Trybunał oddalił niemal prawie identyczne skargi Komisji Europejskiej w sprawie podatku VAT dla biur podróży z Włoch, Hiszpanii, Czech, Grecji, Francji, Finlandii i Portugalii.