Władze Portugalii przygotowują elektroniczny spis życzeń pacjentów związanych z ich leczeniem. Dostęp do bazy będą mieć lekarze, prawnie zobowiązani do uwzględnienia oczekiwań chorych podczas prowadzonej terapii.

Elektroniczny spis życzeń pacjentów będzie dotyczył przede wszystkim osób hospitalizowanych w stanie nieświadomości, , które nie mogą samodzielnie wyrazić swoich oczekiwań w sprawie obranego leczenia. Brak takiej bazy powodował, że osoby chcące skorzystać z tzw. testamentu życia (w którym pacjent zastrzega, na jakie zabiegi i leczenie się godzi, a na jakie nie) musiały określić dopuszczalne dla nich formy leczenia w akcie notarialnym. Sporządzenie takiego dokumentu kosztowało od 12 do nawet 200 euro.

Określenie przez pacjenta oczekiwań ma być odnawialne co 5 lat. Na dwa miesiące przed upływem tego terminu osoby należące do publicznego systemu zdrowia zostaną o tym poinformowane. Będzie to również okazja do dokonania zmian w rejestrze - przez internet lub za pośrednictwem publicznych ośrodków zdrowia.

Obowiązująca od 2012 r. ustawa o testamencie życia dopuszcza bierność lekarzy w sytuacji, gdy chory nie wyraża zgody na agresywne leczenie związane z nasilającym się cierpieniem. Zgodnie z przepisami życzenie dotyczące form terapii po utracie świadomości powinno zostać przedstawione przez pacjenta w sposób szczegółowy, a składający deklarację nie może podlegać naciskom ze strony innych osób.