Korzystanie z płatnych usług seksualnych od osób poniżej 18 roku życia ma być w Szwajcarii karalne. "Chodzi o zwiększenie ochrony nastolatków" - podkreśliła minister sprawiedliwości Simonetta Sommaruga. Rząd przygotowuje już zmiany w stosownych przepisach prawa.

Po wprowadzeniu nowych przepisów klientom nieletnich prostytutek groziłaby kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Szwajcaria jest wciąż jednym z niewielu krajów europejskich, w których płatny seks z 16- i 17-latkami jest dozwolony. Zaostrzenie przepisów w tym zakresie jest głównym warunkiem przystąpienia Szwajcarii do konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych.