Papież zasugerował, że chciałby, aby wszystkie procesy kanoniczne w sprawie orzekania nieważności małżeństwa były bezpłatne. Powiedział o tym podczas spotkania z sędziami Roty Rzymskiej.

W przemówieniu z okazji inauguracji nowego roku sądowego w watykańskim trybunale, który jest najwyższym sądem apelacyjnym wobec wyroków diecezjalnych, Franciszek powiedział: "Sakramenty są bezpłatne, sakramenty obdarzają nas łaską. A proces małżeński dotyczy sakramentu małżeństwa". Jakże bym chciał, aby wszystkie procesy były bezpłatne - dodał.

Papież stwierdził, że w każdym trybunale kościelnym powinni być adwokaci niepobierający opłat, co zapewniłoby wszystkim wiernym "realny dostęp do wymiaru sprawiedliwości Kościoła".

Franciszek zauważył, że w "znacznej liczbie" spraw w Rocie Rzymskiej adwokaci już świadczą bezpłatne usługi w przypadku osób, które mają problemy finansowe. 

W przemówieniu do sędziów Roty Rzymskiej papież zaznaczył, że kryzys małżeństwa ma często u swych podstaw kryzys wiary.