​Koniec zaciętej bitwy prawnej o majątek spadkobierców francuskiego tronu. Paryski sąd orzekł, że potomkowie króla Ludwika XIII odzyskają kolekcje bezcennych dzieł sztuki i historycznych eksponatów. Nie dostaną jednak znanego zamku, do którego rościli prawa.

Książęta: Jakub Orleański i jego siostra Helena wywalczyli unieważnienie dokumentu, na podstawie, którego ich ojciec przekazał przed śmiercią większość swego majątku specjalnie stworzonej Fundacji Świętego Ludwika. Ojciec zmienił swoje zdanie z powodu kłótni rodzinnych. Sędziowie uznali, że nie było wymaganego aktu notarialnego.

Dziewięcioro dzieci zmarłego Hrabiego Paryża odzyska więc m.in. bezcenną kolekcję portretów i notatników władców Francji - m.in. zeszyt z rysunkami 7-letniego Ludwika XIV.

Spadkobiercy nie dostaną jednak królewskiego zamku w Amboise, do którego rościli prawa. W miejscu tym zmarł Leonardo da Vinci. Przekazanie zabytkowej budowli Fundacji Święto Ludwika uznane zostało, bowiem przez sędziów za legalne.

(jad)