Nadwyżką w wysokości prawie 10 milionów euro zamknięty został budżet Stolicy Apostolskiej za rok 2005 - poinformowano w Watykanie. To najlepszy rezultat finansowy od ośmiu lat.

Ujawniono, że źródłem największych wpływów do budżetu Watykanu są ofiary od wiernych, zyski z wynajmu nieruchomości oraz operacji finansowych, czyli wpływy z posiadanych akcji i obligacji. Na nadwyżkę budżetu ma też z pewnością wpływ większa liczba turystów odwiedzających watykańskie muzea.