Amerykański Departament Obrony w przyszłym roku wyda 160 mld dolarów na wojnę w Iraku i Afganistanie. Ustawę zatwierdziła już Izba Reprezentantów USA. Za zagłosowało 341 polityków, przeciwko było 48.

Wcześniej Demokraci w obu izbach Kongresu zgodzili się usunąć z ustawy kilka zapisów. Chodzi m.in. o przepisy zezwalające osobom przyznającym się do homoseksualizmu na służbę w wojsku oraz pozwolenie na przeprowadzanie aborcji w obiektach wojskowych za granicą.

Ustawa pozwala na wydanie na programy obronne 725 mld dolarów, z czego 158,8 mld na operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie.