Rada Bezpieczeństwa ONZ rozwiązała specjalną komisję inspekcyjną, która za czasów Saddama Husajna poszukiwała w Iraku broni atomowej, chemicznej i biologicznej. Rzekome zagrożenie irackim arsenałem było powodem amerykańskiej inwazji na ten kraj ponad 4 lata temu.

Rezolucję o zakończeniu mandatu wszystkich agend, mających zapobiegać wyprodukowaniu przez Irak broni jądrowej, chemicznej i biologicznej, jak również rakiet dalekiego zasięgu, przyjęto 14 głosami przy jednym wstrzymującym się. Rezolucji nie wsparła Rosja, argumentując, że nadal brak "jasnej odpowiedzi w sprawie istnienia broni masowego rażenia" w Iraku.

Od 2005 roku Stany Zjednoczone starały się przekonać Radę Bezpieczeństwa, by oficjalnie zakończyła misję inspektorów, którzy opuścili Irak tuż przed inwazją wojsk USA w 2003 roku. Po obaleniu reżimu Saddama Husajna Amerykanie nie zezwolili na wznowienie

inspekcji.

Irackim władzom również zależało na zlikwidowaniu agend inspekcyjnych, których funkcjonariusze byli opłacani z wpływów z eksportowanej przez Irak ropy.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ upoważnia sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-Muna do przekazania niewykorzystanych przez inspektorów około 60 milionów dolarów finansowanemu przez program "ropa za żywność" funduszowi rozwoju Iraku.