Międzynarodowe Biuro Poszukiwań udostępniło w sieci część dokumentów dot. ofiar III Rzeszy. Chodzi o materiały m.in. o marszach śmierci i dzieciach.

Międzynarodowe Biuro Poszukiwań (ITS) w Bad Arolsen w Niemczech upubliczniło 50 tys. dokumentów. To m.in. listy i dokumenty tożsamości odebrane więźniom niemieckich obozów koncentracyjnych, dokumenty o tzw. marszach śmierci - ewakuacjach przez SS więźniów obozów w zimie 1945 roku przed nadciągającą od Wschodu Armią Radziecką, a także dane Biura Poszukiwań Dzieci z pierwszych lat po wojnie. Materiały są dostępne zarówno dla naukowców, jak i rodzin i potomków ofiar, a także badaczy historii rodzinnych czy też nauczycieli realizujących projekty związane z historią II wojny światowej. 

W istniejącym od 1955 r. archiwum ITS w Bad Arolsen znajduje się blisko 30 mln dokumentów, zawierających informacje na temat 17,5 mln osób - więźniów obozów koncentracyjnych, gett, robotników przymusowych oraz innych nieniemieckich ofiar hitlerowskiego systemu represji i deportacji.

Kierownictwo ITS planuje udostępnienie do roku 2017 co najmniej sześciu dalszych zestawów dokumentów.

Dokumenty znajdują się na stronie ITS w internecie pod adresem