Po informacjach RMF FM o liście z prośbą o ratunek od osoby, zmuszanej do niewolniczej pracy w Wielkiej Brytanii, sprawą zainteresowała się organizacja Human Trafficking Centre. Zajmuje się ona takimi przypadkach.

Organizacja zajmuję się wieloma osobami pochodzącymi z Polski. Najczęściej prowadzi sprawy kobiet, które są zmuszane do prostytucji oraz osób pracujących na farmach i przy pakowaniu żywności.

Zobacz również:

Walka z gangami wyspecjalizowanymi w tym procederze polega na współpracy wszystkich służb, w tym policji, wymiaru sprawiedliwości oraz urzędu imigracyjnego; pomagają też fachowcy od zwalczania zbiorowej przestępczości.

Niezwykle istotny jest fakt, że na ową działalność przeznacza się odpowiednie fundusze, bowiem działalność organizacji finansuje rząd.