Na rzece Rawie w Katowicach przez ponad 2 kilometry ciągnie się substancja ropopochodna. Niewykluczone, że przedostała się także do pobliskiej Brynicy.

Najprawdopodobniej zanieczyszczenie dostało się do rzeki z kanalizacji burzowej. Strażacy zabezpieczyli miejsce trzema specjalnymi rękawami wodnymi. Pobrano już próbki do badań laboratoryjnych, a policja ustala kto zanieczyścił rzekę.