Ministerstwo Obrony Narodowej zwiększa limit osób, które w przyszłym roku mogą być powołane do czynnej służby wojskowej - dowiedział się reporter RMF FM. Jest już projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Z 2 do 5 tysięcy wzrasta liczba osób, które mogą być w przyszłym roku powołane na ćwiczenia. Mowa tu o żołnierzach rezerwy, osobach przeniesionych do rezerwy nie będących żołnierzami, ale także o osobach niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej, lub wojskowego przeszkolenia.

Zgodnie z uzasadnieniem, chodzi tu o "zintensyfikowanie szkoleń".

O 3 tysiące w porównaniu z tym rokiem zwiększy się też limit osób powołanych do terytorialnej służby.

Rozporządzenie przewiduje przyjęcie do Wojsk Obrony Terytorialnej 32 tysięcy ludzi.

Opracowanie: