MSW pracuje nad kolejną, bezpłatną usługą dla kierowców. Każdy z nich będzie mógł w sieci m.in. sprawdzić liczbę punktów karnych i zapłacić online mandat. Ułatwienia mają zostać wprowadzone w 2016 roku.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło bezpłatną e-usługę, która pozwoli przez internet sprawdzić informacje o samochodach. Od dziś przed zakupem auta można więc m.in. zweryfikować jego historię. czytaj więcej

Projekt założeń do projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Rozwój e-usług jest możliwy dzięki modernizacji systemu informatycznego Centralnej Ewidencji CEPiK. Termin zakończenia prac nad programem  zaplanowany jest na 2016 r. "Dostęp online dla kierowców do własnych danych umożliwi bieżące monitorowanie informacji na temat zastosowanych wobec kierowcy kar i ograniczeń. Będzie można sprawdzić liczbę własnych punktów karnych oraz opłacić online mandat" - informuje MSW.

W sieci mają być gromadzone informacje o wszystkich wykonywanych badaniach technicznych pojazdów: zakończonych wynikiem pozytywnym, negatywnym, ukończonych, nieukończonych, pojazdów zarejestrowanych, pojazdów niezarejestrowanych. Będzie można także dowiedzieć się, czy sprawdzany pojazd uczestniczył w poważnym wypadku drogowym.

Usługa "Udostępnij dane pracodawcy" ma zapewnić weryfikację uprawnień kierowcy. Pozwoli uniknąć sytuacji, w których przedsiębiorcy udostępniają służbowe samochody swoim pracownikom, którzy nie posiadają ważnych uprawnień.

Dostępna będzie także usługa "Sprawdź szkołę jazdy", która ma pozwolić na ocenę jakości kształcenia szkół nauki jazdy przez kursantów. Według MSW zwiększy to konkurencyjność szkół jazdy i przyczyni się do zwiększenia jakości świadczenia przez nie usług na polskim rynku

Kolejny pomysł - usługa "Mój pojazd" - pozwoli właścicielom pojazdów w Polsce na dostęp online do danych o swoim pojeździe.

23 czerwca MSW uruchomiło bezpłatną usługę "Historia pojazdu", skierowaną głównie do osób kupujących używane samochody zarejestrowane w Polsce. Dzięki niej można sprawdzić m.in. markę, model, rok produkcji, datę pierwszej rejestracji i termin badania technicznego auta oraz dane o miejscu zarejestrowania, a także liczbę właścicieli pojazdu.

(abs)