Polacy lepiej oceniają pracę administracji, ale nie wszystko im się podoba - wynika z sondażu CBOS, przeprowadzonego na zlecenie MSWiA, do którego dotarła "Rzeczpospolita". Sprawdzono m.in. jak społeczeństwo ocenia kompetencje urzędników, ich uprzejmość i podatność na korupcję.

Wnioski są optymistyczne. I tak 41,9 proc. badanych twierdzi, że urzędy "na ogół działają sprawnie i terminowo". W 2006 r. tego zdania był mniej niż co trzeci pytany. Prawie połowa badanych (46,1 proc.) uważa, że urzędnicy dobrze wykonują swoje obowiązki.

Twierdząco na pytanie, czy urzędnicy są przekupni, odpowiedziało 35,8 proc. badanych. W 2007 r. takich osób było 43 proc., a w 2006 r. aż połowa badanych. Ponad 60 proc. ankietowanych postrzega urzędników jako życzliwych dla interesantów. Przeciwnie sądzi co piąta osoba.

Jednak aż 58 proc. badanych uważa, iż urzędnicy załatwiają sprawy głównie, gdy ma się znajomości i protekcję. Prawie tyle samo ankietowanych tak sądziło cztery lata temu.