Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej znaleźli ludzkie szczątki na terenie dawnego ogrodu więziennego przy Areszcie Śledczym w Białymstoku. Mogą to być ofiary zbrodni komunistycznych.

Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej szukają ofiar zbrodni komunistycznych, zamordowanych w latach 1944-56 na terenie więzienia oraz podczas obław w dawnym województwie białostockim.

Według historyków IPN, teren obecnego aresztu śledczego w Białymstoku, czyli dawnego więzienia karno-śledczego przy ul. Kopernika, jest jednym z lepiej udokumentowanych miejsc egzekucji ofiar białostockiego Urzędu Bezpieczeństwa.

W ocenie Instytutu, mogą tam spoczywać szczątki od kilkudziesięciu, do ponad dwustu ofiar zbrodni komunistycznych.

Na szczątki ludzkie natrafiono geologicznych badań sondażowych. Podczas prac znaleziono również guziki, monety, fragmenty butów wojskowych i grzebienie. Teren wykopaliska przylega do dawnych chlewów i pomieszczeń, w których trzymano psy.

Po otrzymaniu odpowiednich zezwoleń przeprowadzona zostanie ekshumacja.

Instytut Pamięci Narodowej prosi rodziny, których bliscy mogli zostać pochowani na terenie aresztu śledczego w Białymstoku, o kontakt telefoniczny. Numer telefonu to 609 474 374. Chodzi o pobranie materiału genetycznego do badań DNA, co pozwoli na ewentualną identyfikację ofiar zbrodni komunistycznych.