Od dzisiaj, w związku z przygotowaniami do przebudowy dworca kolejowego, zmieni się organizacja komunikacji w Katowicach. Zmiany dotkną kierowców i pasażerów tarnsportu publicznego.

Pierwszy etap robót obejmuje prace sieciowe, polegające na przekładaniu sieci energetycznej, ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej i gazowej biegnących przez plac Szewczyka. Nie wymaga to na razie zamknięcia całego placu.

Od dzisiaj zamknięta zostanie natomiast część pobliskiej ulicy Młyńskiej - nie będzie możliwy przejazd samochodów od strony ul. Młyńskiej w kierunku ulic Słowackiego i Mikołowskiej.

Choć autobusy nadal będą korzystać z dotychczasowego dworca na placu Szewczyka, pierwsze zmiany w komunikacji zostaną wprowadzone już dzisiaj.

Najistotniejsze będzie uruchomienie linii autobusowej nr 900, usprawniającej dojazd do instytucji położonych w południowej części śródmieścia Katowic, m.in. do nowej siedziby Sądu Okręgowego przy ul. Francuskiej. Nastąpi też zmiana trasy linii autobusowej nr 600, poprzez skierowanie jej w obu kierunkach ul. Francuską do ulic Warszawskiej i Mickiewicza.

Trasa linii autobusowej nr 212 wydłuży się do dzielnicy Murcki (wraz z korektą godzin odjazdów linii nr 12), a dla rozszerzenia dostępności do komunikacji miejskiej uruchomione zostaną nowe przystanki autobusowe: Brynów Pętla (przy ul. Rzepakowej), Katowice Andrzeja Dworzec (przy ul. Andrzeja) oraz Katowice Plac Miarki (przy północnej krawędzi pl. Miarki).

Wprowadzane dzisiaj rozwiązania będą początkiem zasadniczych zmian, które wejdą w życie, gdy inwestor zdecyduje o całkowitym zamknięciu placu Szewczyka. O dokładnym terminie tej reorganizacji ruchu pasażerowie dowiedzą się co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Według inwestora, wyłączanie z ruchu kolejnych fragmentów placu Szewczyka będzie następowało zgodnie z postępem prac inwestycyjnych.

Wszystkie informacje dotyczące zmian w organizacji ruchu w Katowicach można znaleźć także na stronach internetowych www.uwagaprzemiany.katowice.eu oraz www.kzkgop.com.pl. Działa też bezpłatna infolinia pod numerem 800 16 30 30.

Kolejny etap przebudowy dworca ruszy 1 września, kiedy rozpocznie się remont jego pierwszego peronu. Przebudowa dworca i terenu wokół niego będzie kosztować ok. 240 mln euro. Nowy dworzec kolejowy i autobusowy mają być gotowe do maja 2012 roku. Powstająca na placu Szewczyka galeria handlowa do końca 2012, a biurowiec do końca 2013 r. Równolegle z przebudową dworca spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zmodernizuje perony i prowadzące do nich tunele.