Tylko 3 procent przeszczepów nerek w Polsce to przeszczepy rodzinne. Inicjatorzy kampanii "Bliscy sobie" uważają, że tak mała liczba wynika z niewiedzy na temat przeszczepów i chcą tę sytuację zmienić, wprowadzając program edukacyjny.

Organizatorzy kampanii zamierzają w stacjach dializ organizować spotkania informacyjne z pacjentami i ich rodzinami, na które będą zapraszać również rodzinnych dawców i biorców nerek. Program edukacyjny będzie kierowany także do personelu stacji dializ, aby potrafił on zachęcać do przeszczepów rodzinnych.

W Norwegii odsetek przeszczepianych nerek od żywych dawców stanowi 45 proc. ogółu, natomiast w Stanach Zjednoczonych przeszczepiane nerki w większości pochodzą od żywych dawców. Średni czas dobrego funkcjonowania nerki od żyjącego dawcy wynosi 14-15 lat, podczas gdy czas pracy nerek od nieżyjących dawców nie przekracza 9 lat. Do pełni zdrowia wystarczy praca jednej nieobciążonej schorzeniami nerki.

Należy uświadomić społeczeństwo, że przeszczep rodzinny przynosi wiele korzyści nie tylko biorcy, ale także i dawcy. Dawcy żyją dłużej, gdyż przez 10 lat po pobraniu narządu znajdują się pod opieką szpitala, przechodzą regularne badania i bardziej dbają o zdrowie. Sama operacja pobrania narządu jest bezpieczna dla dawcy, a groźne dla zdrowia powikłania zdarzają się niezmiernie rzadko. Statystyki medyczne pokazują, że pobranie narządu od dawcy żywego zwiększa szanse na powodzenie przeszczepu a organ służy biorcy znacznie dłużej niż pacjentom, którzy otrzymali narząd od zmarłego - poinformował krajowy konsultant ds. transplantologii prof. Wojciech Rowiński.

Dzięki przeszczepowi nerki pacjenci z niewydolnością nerek nie muszą być podawani dializie, na której spędzają średnio po 4-5 godzin trzy razy w tygodniu. W Polsce przeszczepia się wszystkie dostępne nerki. Liczba transplantacji zależna jest wyłącznie od liczby dawców. Program jest przygotowywany przez Sekcję Nefrologiczną Izby Gospodarczej Medycyna Polska (Nefron) we współpracy z krajowym konsultantem ds. transplantologii prof. Wojciechem Rowińskim.