- Każda osoba polskiego pochodzenia, która zechce wrócić do kraju będzie

z radością witana - mówił Aleksander Kwaśniewski do Polaków w Ałma

Acie. Zdaniem prezydenta, każdy powinien jednak sam rozważyć czy

pozostać w Kazachstanie, czy wybrać powrót do Ojczyzny.

W latach 30-tych, ponad ćwierć miliona Polaków z Ukrainy i Białorusi

zostało deportowanych do Kazachstanu. Po zakończeniu wojny, Stalin nie

zezwolił na wyjazd tych ludzi ze Związku Radzieckiego. Obecnie

Kazachstan zamieszkuje około stu tysięcy osób deklarujących polską

narodowość. Według polskiej ambasady, do kraju chciałoby wrócić

od dziesięciu do dwudziestu tysięcy osób.

W latach 90-tych do kraju przyjechało około dwóch tysięcy Polaków.