Jutro o godz. 18 Sejm ma wybrać nowego marszałka - poinformował sekretarz klubu Lewicy Wacław Martyniuk. Wybory dwóch nowych wicemarszałków zależą od tego, czy PiS i Lewica zgłoszą do tego czasu swoich kandydatów.

Wczoraj prezydent elekt Bronisław Komorowski zapowiedział, że na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu zrzeknie się mandatu poselskiego. Według Regulaminu Sejmu, w przypadku rezygnacji marszałka z funkcji do czasu wyboru nowego marszałka jego obowiązki wynikające z regulaminu sprawuje najstarszy wiekiem wicemarszałek.

Kandydatem PO na stanowisko marszałka jest szef klubu PO Grzegorz Schetyna. Zgodnie z regulaminem, Sejm wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.