Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło przed gęstymi mgłami, które pojawią się w nocy w wielu regionach kraju. Alert dotyczy ośmiu województw.

Dzisiaj w nocy gęstej mgły (widzialność od 50 do 200 m) mogą się spodziewać mieszkańcy: Warmii i Mazur, Podlasia, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska i Ziemi Świętokrzyskiej. Zachowajcie ostrożność - napisało na Twitterze Rządowe Centrum bezpieczeństwa. Ostrzeżenia drugiego stopnia dla podanych wyżej województw wydało również IMGW.

Ostrzeżenia drugiego stopnia wydawane są wtedy, gdy przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych - czytamy na stronie IMGW.